cup.cirus.cz

Pravidla CiruS CUPu

Toto jsou oficiální pravidla šampionátu CiruS Cup pro ročník 2022.

Registrace, přihlášení

Registrace na webové stránky (profil)

Pro veškerou komunikaci se šampionátem je nutné být registrován na stránkách „cup.cirus.cz“. Registrace se provádí na kartě „Můj profil“ a to kliknutím na odkaz dole.

Při registraci na webové stránky (profil) je nutné zadat:

 • jméno soutěžícího
 • pohlaví
 • datum narození
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • heslo

Po registraci na stránky je možné se přihlásit jak do šampionátu, tak i na jednotlivý závod. Na jeden profil, který je identifikován e-mailovou adresou, mohou být zaregistrováni až tři závodníci. Na jednu e-mailovou adresu je možno vytvořit pouze jeden profil.

Registrace do šampionátu

Registrace jednotlivců a týmů do šampionátu bude probíhat v průběhu celého roku, začátek registrací bude oznámen na webu šampionátu.

Registrační poplatek za jezdce pro rok 2022 činí 300 Kč.

Registrace do šampionátu se provádí po přihlášení na kartě „Můj profil“. Na jeden profil mohou být zaregistrováni až tři závodníci. V rámci registrace se zadávají další informace o závodníkovi a to:

 • název týmu – zde je možnost založit nový tým
 • frekvence
 • pohon 2WD / 4WD (technické kategorie)
 • karoserie
 • podvozek

Při výběru dalších závodníků je nutné zadat ještě údaje o závodníkovi, kterými jsou:

 • jméno soutěžícího
 • pohlaví
 • datum narození

Startovní čísla se přidělují podle vyjeté pozice z předchozího ročníku šampionátu. Ostatní čísla budou přidělena dle pořadí přihlášení do šampionátu.

Přihlášení na závod

Pro přihlášení na závod je třeba kliknout na tlačítko: „Přihlásit“, které se nachází na stránce daného závodu. Tlačítko je na stránce pouze v období, kdy je možné se na závod přihlásit. Termíny zahájení a ukončení přihlašování jsou uvedeny u informací o závodu. Pro přihlášení je nutné mít svůj profil, registrace do šampionátu není nutná.

Startovné se platí při prezentaci do závodu a činí:

 • Registrovaní jezdci - 100Kč.
 • Neregistrovaní jezdci (přihlášení pouze do jednotlivého závodu) - 200Kč.

Odesláním přihlášky jezdec souhlasí s pravidly šampionátu, se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely šampionátu Cirus cup a souhlasí s focením a filmováním během závodů a zveřejněním fotografií a videí.

Pokud se přihlášený jezdec nebude moci závodu zúčastnit, je povinen se odhlásit pomocí tlačítka "Odregistrovat" na stránce závodu. Pokud tak chce učinit po uzávěrce, musí kontaktovat telefonicky nebo e-mailem organizátory šampionátu. V případě řádného neodhlášení bude jezdci ke startovnému do dalšího závodu připočítána penalizace 50 Kč.

Organizace závodů

Před začátkem každého šampionátu bude stanovena jury, skládající se z členů vedení šampionátu a jednoho člena určeného z řad jezdců. Jury bude řešit protesty, přestupky proti pravidlům, přidělovat časové penalizace a diskvalifikace. Proti jejich rozhodnutí není odvolání. Protesty mohou být podány nejpozději do 15 min po dojetí poslední „rychlostní zkoušky“ (dále jen RZ).

Každý jednotlivý závod se řídí harmonogramem stanoveným pořadatelem závodu a bude umístěn na webu šampionátu. Harmonogram bude obsahovat:

 • datum
 • místo konání
 • povrch tratí
 • počet RZ

Časový rozvrh závodu:

 • čas prezentace
 • čas tréninku (shakedown)
 • čas odevzdání vozů do „uzavřeného parkoviště“ (dále jen UP)
 • čas startu do první RZ
 • čas předpokládaného ukončení,

Startovní pořadí bude uvedeno na startovní listině, která bude k dispozici v místě konání závodu. Jezdci startují dle aktuálního pořadí v šampionátu s tím, že vždy první startuje vedoucí jezdec průběžného pořadí. Pořadí při prvním závodě je dáno dle přidělených startovních čísel. Pořadatel si vyhrazuje právo k provedení změny v pořadí jezdců na startu.

Startovní brána je automatická a je vybavena čidlem k hlídání předčasných startů. U startovní brány je umístěn displej, na kterém je uvedeno startovní číslo, jméno závodníka a čas od zahájení RZ-ty. Každý závodník startuje v předem stanovený čas – viz níže. Start je oznámen zvukovou a (nebo) světelnou signalizací. Startuje se na zelenou. Před startem je závodník povinen stát mimo optické čidlo brány, jinak mu bude připočítána penalizace za předčasný start, tuto informaci na monitoru signalizuje zčervenání času.

Cílová brána je vybavena dvěma čidly, které je třeba projet ve správném směru (od zkosení brány). Opačný průjezd nebude započítán. Cílová brána je dále vybavena čtením RFID kódů. Z toho důvodu musí mít každý startující na svém vozidle nalepen RFID kód, který mu bude přidělen pořadatelem při prezentaci do závodu. RFID kód bude nalepen z vnitřní strany na střeše modelu auta.

V případě, že závod nebude moci být z důvodu např. nepřízně počasí dokončen, musí být odjety alespoň čtyři RZ-ty, aby se závod započítával do šampionátu. O případném zrušení závodu se rozhoduje hlasováním všech jezdců. Pokud dojde ke zkrácení závodu nebo zrušení závodu, startovné se nevrací.

V případě problémů s měřením časů u méně jak deseti jezdců, budou RZ opakovat jen tito jezdci. Pokud problém nastane u více jak deseti jezdců, bude RZ opakována nebo zrušena, o tom rozhodne hlasování všech jezdců.

Každý závodník je zodpovědný za srovnání značení tratě před svou jízdou. Za tím účelem je možná dohoda mezi startujícími o rovnání překážek na trati. V případě, že závodník špatně odbočí na trati RZ z důvodu nejasného značení je to bráno jako jeho chyba. Opakovaný start do RZ nebude závodníkovi umožněn.

Výsledky závodu jsou k dispozici vždy alespoň jedním z níže uvedených způsobů:

 1. na zařízeních pořadatele
 2. na wifi síti která bude k dispozici v prostoru zázemí závodu
 3. v tištěné podobě
 4. na tomto odkaze

Technická pravidla

Závodů se mohou zúčastnit vozy v měřítku cca 1:10. Podvozek může být libovolně upravován a v průběhu šampionátu libovolně měněn.

Na podvozku mohou být použity libovolné pneumatiky odpovídající podvozkům 1:10. Vzorek pneumatik není předepsán a může být libovolně upravován.

Je zakázáno používání hrotů v pneumatikách.

Karoserie musí být modelem reálného vozu v libovolném barevném provedení. V průběhu závodu je zakázáno měnit podvozek a karoserii.

Každý vůz v závodě musí být označen dle vzoru startovním číslem. Toto číslo bude přiděleno po celou dobu účasti v šampionátu. V rámci startovného bude jezdci předána jedna sada čísel. Další (shodné) číslo si může jezdec zakoupit od pořadatelů za 50 Kč.

Malé číslo bude nalepeno pod okno dle náčrtu níže, velké číslo libovolně na karoserii vozidla. 

Na střechu vozidla bude z vnitřní strany nalepen čip RFID, který bude sloužit k identifikaci v cílové bráně.

Je možné, aby do závodu startovali dva jezdci se stejným podvozkem a to za těchto podmínek:

 • Oba startující musí mít svoje vlastní karoserie se svými čísly
 • Oba startující musí být samostatně registrováni do závodu

Skutečnost že pojedou s jedním autem, musí být sdělena pořadateli při prezentaci do závodu, aby bylo možno upravit startovní pořadí jezdců.

Soutěžní pravidla

Před každým závodem bude pořadatelem určen vymezený testovací okruh „shakedown“, na kterém bude možno dle časového harmonogramu testovat vůz. Tato trať bude řádně vymezena, pořadatelem bude určen směr jízdy, aby nedocházelo ke srážkám.

V určený čas dle časového harmonogramu závodu umístí jezdci vozy do UP.

Před každou RZ bude v dostatečném časovém předstihu časoměřičem oznámen čas startu prvního jezdce do další RZ.

Každý jezdec je povinen odstartovat do RZ v jemu určený čas. Startuje se dle časového harmonogramu, který bude k dispozici na zařízeních organizátora, případně na wifi síti. V případě, že jezdec do RZ nenastoupí je povinen tuto skutečnost oznámit časoměřiči.

V případě předjíždění je pomalejší jezdec povinen umožnit rychlejšímu jezdci předjetí. Předjetí musí oba soutěžící ihned po dojetí do cíle nahlásit časoměřiči.

Pokud dojde z důvodu nárazu do časomíry, či opětovného průjezdu časomírou k zaznamenání více dojezdových časů, bude jezdci započítáván nejhorší z těchto časů.

Testování vozu po opravě je možné pouze mimo závodní dráhu.

Po dojetí poslední RZ je jezdec povinen umístit vozidlo do UP a vyčkat na celkové vyhlášení výsledků.

Každý jezdec je během závodu a to jak na trati v době jízdy tak i mimo tento čas, povinen chovat se ohleduplně, nepřekážet, být nápomocen pořadateli při zajištění průjezdnosti trati (narovnání zábran apod.).

Týmová soutěž

Počet jezdců v týmu není omezen. Během šampionátu je možné měnit, či doplňovat složení týmu. Jezdci v týmu, nemusí mít shodná vozidla, karoserie i šasi lze během sezony libovolně měnit. Bodovat budou vždy dva nejlepší jezdci v celkovém pořadí. Název týmu nebude po prvním závodě od registrace týmu možné měnit.

V soutěži týmů bodují pouze registrovaní jezdci!

Poznámka: Pakliže bude jezdec startovat v kategorii 2WD a 4WD zároveň (viz níže), v týmové soutěži může bodovat jen jednou. Před startem závodu oznámí jezdec pořadateli, které z jeho vozidel bude bodovat v týmové soutěži.

Vyhodnocení

V jednotlivých závodech budou hodnoceni všichni jezdci (registrovaní i neregistrovaní).

V šampionátu budou bodováni pouze registrovaní jezdci. Body do šampionátu ve všech kategoriích budou přidělovány pouze registrovaným jezdcům. Při přenášení bodů ze závodu do šampionátu budou z hlavního pořadí, i pořadí všech kategorií, vymazáni všichni neregistrovaní jezdci (neberou registrovaným body).

Hlavní bodování šampionátu:

 • Hlavní kategorie - všichni registrovaní jezdci
 • Týmy

Věkové kategorie:

 • Kategorie děti - věk do 15 (včetně)
 • Kategorie dospělí - věk od 16 do 44 (včetně)
 • Kategorie veteráni - věk od 45 do 99 (včetně)

Rozhodujícím věkem pro danou podkategorii je věk dosažený 1. ledna 2022

Technické kategorie:

 • Kategorie „dvoukolky“ model musí mít poháněnu pouze jednu nápravu

Kategorie bude vyhlášena v případě přilášení alespoň tří jezdců v této kategorii do šampionátu.

Poznámka: Je možné, aby jeden startující jezdil v rámci jednoho závodu jak v kategorii 2WD, tak i 4WD. Jezdec musí mít každé vozidlo v rámci svého profilu přihlášeno zvlášť. Každé vozidlo pak bude mít své startovní číslo a platí se za něj startovné, jako kdyby se jednalo o dalšího závodníka. Ve věkových kategoriích bude závodník hodnocen  pouze jednou a to předem zvoleným (pořadateli před 1. RZ nahlášeným) vozem. Startující by měl ve vlastním zájmu informovat pořadatele o tom že bude startovat v obou kategoriích, aby mohlo být upraveno pořadí na startu.

Bodování

Bodování hlavní kategorie:

1 (pořadí) - 33 (body); 2 - 31; 3 - 29; 4 - 27; 5 - 26; 6 - 25; 7 - 24; 8 - 23; 9 - 22; 10 - 21; 11 - 20; 12 - 19; 13 - 18; 14 - 17; 15 - 16; 16 - 15; 17 - 14; 18 - 13; 19 - 12; 20 - 11; 21 - 10; 22 - 9; 23 - 8; 24 - 7; 25 - 6; 26 - 5; 27 - 4; 28 - 3; 29 - 2; 30 - 1

V jednotlivých kategoriích (věkových i technických) bude bodováno prvních deset jezdců a to:

1 (pořadí) - 10 (body); 2 - 9; 3 - 8; 4 - 7; 5 - 6; 6 - 5; 7 - 4; 8 – 3; 9 – 2; 10 – 1

V celkovém součtu bodů za sezónu se škrtá jeden nejhorší výsledek. V případě rovnosti bodů rozhoduje počet prvních míst, dále počet druhých atd. V bodování týmů a v kategoriích se výsledky neodečítají

Týmy:

Hodnocení týmů je dáno součtem bodů z pořadí dvou nejlépe umístěných jezdců v hlavní kategorii. V případě rovnosti bodů rozhoduje pořadí nejlepšího jezdce v hlavní kategorii.

Poznámka: Pořadatel si vyhrazuje právo na rozhodnutí o rozdělení věkových kategorií dle počtu a věku závodníků přihlášených do šampionátu. Kategorie budou definitivně stanoveny před začátkem prvního závodu sezóny. Soutěž týmů a technické kategorie bude vypsány pouze v případě registrace tří a více účastníků do prvního závodu sezóny. Během sezóny nebudou jednotlivé kategorie dále měněny, ani rozšiřovány.

Penalizace

Penalizace přiděluje jury a jsou přidělovány za každý jednotlivý zjištěný případ.

Časová penalizace:
  + 5 s za úmyslný dotek s vozem nohou
  + 10 s za předčasný start do 5 s
  + 10 s za zkrácení tratě + penalizace za neprojetí zkrácené části (stanovuje jury)
  + 10 s za "rizikový" kontakt s cílovou časomírou. Penalizace není násobena počtem kontaktů. Pro vyhodnocení kontaktu je cílová brána vybavena signalizací v podobě pingpongového míčku na stojánku v průhledné krabičce (zvaný též "strážce brány"). Penalizace bude započítána pouze v případě, když míček spadne ze stojánku. Ostatní kontakty s bránou nejsou brány jako "rizikové" a nebude za ně přidělena žádná penalizace. Jezdec, který míček shodil zajistí opětovné nasazení míčku na stojánek do průjezdu dalšího jezdce.
  + 30 s za neumožnění předjetí rychlejšího jezdce
  + 60 s za jízdu mimo „shakedown“, případně jízdu po trati v průběhu závodu

Volný průjezd (VP):

 • za předčasný start nad 5 s
 • nedokončení RZ
 • nenastoupení do RZ

VP – „Volný průjezd“ je stanovena jako 1,5 násobek času jezdce ze stejné pozice, která odpovídá umístění jezdce v RZ předchozí. V případě VP v první RZ, VP odpovídá 1,5 násobku pozici, kterou měl jezdec na startu. Pokud VP obdrží poslední jezdec na startu, VP bude 1,5 násobek času posledního jezdce, který dojel.

Diskvalifikace:

 • za nepřejetí rampy při závěrečném vyhlášení (nemusí být vlastní silou vozu)
 • za nedokončení více jak ½ celkového počtu RZ
 • za více než 3 předčasné starty v závodě

Tato pravidla jsou závazná pro všechny jezdce. V případě vzniklých nejasností rozhoduje jury.

Soutěžící se účastní závodů na vlastní riziko!